UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND về Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Theo đó, Quy chế mới gồm 8 chương, 28 điều quy định về trách nhiệm trong công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức phong trào thi đua; đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua; đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn các hình thức khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

Về đối tượng áp dụng

Quy chế áp dụng đối với tập thể, cá nhân trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; các cơ quan, đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các đơn vị sự nghiệp; đơn vị lực lượng vũ trang; các tổ chức kinh tế; tổ hợp tác, cơ sở sản xuất; hộ gia đình, nhân dân trên địa bàn tỉnh; tập thể, cá nhân ngoài tỉnh, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài và các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế có thành tích tiêu biểu, xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh; các cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh.

Về nguyên tắc thi đua, khen thưởng

Quy chế quy định các nguyên tắc thi đua, khen thưởng bao gồm: 

- Thực hiện theo Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Xét khen thưởng cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải căn cứ vào thành tích của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo. 

- Phong trào thi đua do cấp nào phát động thì cấp đó xét khen thưởng. Trường hợp tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, phạm vi ảnh hưởng lớn đối với tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét khen thưởng. 

- Các đơn vị, địa phương đề nghị khen thưởng nhân dịp tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập phải có ý kiến chấp thuận chủ trương khen thưởng của Tỉnh ủy hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Các đơn vị Cụm thi đua khối y tế dự phòng giao ước thi đua năm 2024.

- Hồ sơ khen thưởng đảm bảo đúng thời hạn theo quy định. Tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc kê khai báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm đánh giá thành tích, xác nhận thành tích, thủ tục và nội dung hồ sơ trình cấp trên khen thưởng gồm: Hồ sơ, thủ tục, quy trình, tính chính xác của thành tích và các nội dung liên quan đến thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

- Không xét khen thưởng theo công trạng đối với các đơn vị ngoài cụm, khối thi đua tỉnh và các đơn vị ngành dọc (do Bộ, ngành, Trung ương quản lý biên chế, quỹ lương). 

- Không xét khen thưởng sơ kết, tổng kết việc thực hiện luật, pháp lệnh, nghị định, nghị quyết hoặc phục vụ hội nghị, hội thảo, diễn đàn, hội thao, hội diễn, hội thi. Ngoại trừ các trường hợp thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Chưa xem xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong thời gian cơ quan có thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ; tập thể, cá nhân đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

Quy chế cũng quy định các nội dung về tổ chức thi đua, đối tượng và tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu thi đua, đối tượng và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, đối tượng và tiêu chuẩn hình thức khen thưởng, thẩm quyền quyết định, thẩm quyền đề nghị khen thưởng, tổ chức trao tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, Hội đồng thi đua - khen thưởng, quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; quản lý, sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng; mức tiền thưởng, khen thưởng cấp nhà nước; thủ tục hủy bỏ quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; thủ tục tước, phục hồi và trao lại danh hiệu vinh dự nhà nước; thu hồi hiện vật khen thưởng và tiền thưởng.

Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 18/6/2024, thay thế Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2028 của UBND tỉnh Đồng Nai về Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Bích Ngọc

Share with friends

Bài liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân
Mục tiêu phát triển y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Hướng dẫn thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2024
Những đối tượng được áp dụng mức lương cơ sở mới để tính lương và phụ cấp từ 1/7/2024
Nhiều thay đổi lớn về chính sách bảo hiểm xã hội từ ngày 1/7/2025
Quy định về cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong khám bệnh, chữa bệnh
Quy định danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực y tế
Quy định mới về danh mục bệnh truyền nhiễm phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc
Tiêu chuẩn xếp hạng và mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hạng các đơn vị sự nghiệp y tế từ 1/7/2024
Chính phủ quy định về hoạt động thông tin cơ sở
Quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ
10 điểm mới của Luật Căn cước có hiệu lực từ ngày 1/7/2024
Trình tự, thủ tục tuyển dụngviên chức từ ngày 12/3/2024
Bãi bỏ 42 thủ tục hành chính, quy trình điện tử lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh
Tổng kiểm kê tài sản công từ ngày 1/1/2025
Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025
Một số lưu ý khi xét thi đua, khen thưởng trong ngành y tế
Quy định về giấy tờ nhân thân khi đi máy bay từ 15/2/2024
Một số điểm mới trong quy định về hoạt động tiêm chủng
Thực hiện nghiêm các quy định về thời gian, địa điểm cấm uống, bán rượu bia trong dịp Tết
TUYEN TRUYEN PHAP LUAT
Thủ tục hành chính

TƯ VẤN

Tư vấn tiêm các loại vắc xin:
  02513.899.580 hoặc 02513.846.680
 Tư vấn khám sức khỏe:
  02513.834.493-141
• Tư vấn Quan trắc môi trường - Lấy mẫu nước: 
  02513.835.672-131
• Tư vấn sức khỏe sinh sản:
  02513.942.461
• Tư vấn xét nghiệm nước
- thực phẩm:
  02518.871.681
• Tư vấn dinh dưỡng:
 02513.840.429
• Tư vấn HIV/AIDS:
  02518.872.322

LIÊN KẾT

Bộ Y tế
Cục Y Tế Dự Phòng
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
CONG THONG TIN TINH DONG NAI
Sở Y Tế Đồng Nai
Chương trình Sức khỏe Việt Nam
Bao Dong Nai
Dự án phòng chống Tăng huyết áp
BAO TIN TUC TTXVN