[Video] CDC Đồng Nai cùng doanh nghiệp khám sức khỏe định kỳ cho người lao động

Sức khỏe của người lao động là một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng, năng suất làm việc và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Đảm bảo tốt sức khỏe cho người lao động và các chính sách để người lao động yên tâm làm việc, vấn đề này hiện đang được nhiều công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm.

Quan tâm chăm sóc sức khoẻ cho người lao động

Đồng Nai là một trong những tỉnh có khu công nghiệp (KCN) phát triển nhất cả nước. Trên địa bàn tỉnh hiện có 32 KCN đang hoạt động với trên 1 triệu người lao động (NLĐ) làm việc. Để đảm bảo “nguồn vốn sức khỏe” cho sản xuất, kinh doanh, nhiều công ty, doanh nghiệp luôn quan tâm công tác khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp để NLĐ sớm phát hiện bệnh và điều trị kịp thời.  

Ảnh hưởng của rung động đến người lao động

Rung động là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh nghề nghiệp (BNN) ở người lao động (NLĐ) trong lĩnh vực cơ khí, xây dựng, giao thông, khai thác mỏ, lái xe tải, xe container. Rung là một trong trong những bệnh thuộc bệnh nghề nghiệp do yếu tố vật lý. 

Quan tâm chăm sóc sức khỏe người lao động

Sức khỏe của người lao động (NLĐ) là một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng, năng suất làm việc và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Tạo môi trường lao động an toàn, đảm bảo tốt sức khỏe, đời sống và các chính sách cho NLĐ đang được nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm. 

Các biện pháp phòng tác hại nghề nghiệp cho người lao động

Tác hại nghề nghiệp là những yếu tố trong quá trình sản xuất và điều kiện lao động có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và khả năng lao động của công nhân gây nên những rối loạn bệnh lý hoặc các bệnh nghề nghiệp đối với những người tiếp xúc.

Quan tâm sức khỏe người lao động

Đồng Nai là một trong những tỉnh có khu công nghiệp (KCN) phát triển nhất cả nước. Trên địa bàn tỉnh hiện có 32 KCN đang hoạt động với gần 1 triệu người lao động (NLĐ) làm việc. Để đảm bảo “nguồn vốn sức khỏe” cho sản xuất, kinh doanh, nhiều công ty, doanh nghiệp luôn quan tâm công tác khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp để NLĐ sớm phát hiện bệnh và điều trị kịp thời. 

1

TUYEN TRUYEN PHAP LUAT
Thủ tục hành chính

TƯ VẤN

Tư vấn tiêm các loại vắc xin:
  02513.899.580 hoặc 02513.846.680
 Tư vấn khám sức khỏe:
  02513.834.493-141
• Tư vấn Quan trắc môi trường - Lấy mẫu nước: 
  02513.835.672-131
• Tư vấn sức khỏe sinh sản:
  02513.942.461
• Tư vấn xét nghiệm nước
- thực phẩm:
  02518.871.681
• Tư vấn dinh dưỡng:
 02513.840.429
• Tư vấn HIV/AIDS:
  02518.872.322

LIÊN KẾT

Bộ Y tế
Cục Y Tế Dự Phòng
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
CONG THONG TIN TINH DONG NAI
Sở Y Tế Đồng Nai
Chương trình Sức khỏe Việt Nam
Bao Dong Nai
Dự án phòng chống Tăng huyết áp
BAO TIN TUC TTXVN