Vi phạm quy định bảo vệ bí mật nhà nước xử lý thế nào?

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018 quy định, bí mật nhà nước là thông tin có nội dung quan trọng do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác định căn cứ vào quy định của Luật này, chưa công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Hình thức chứa bí mật nhà nước bao gồm: tài liệu, vật, địa điểm, lời nói, hoạt động hoặc các dạng khác.

Tiêu chuẩn xếp hạng và mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hạng các đơn vị sự nghiệp y tế từ 1/7/2024

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 06/2024/TT-BYT (Thông tư 06) quy định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.  

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Ngày 09 tháng 5 năm 2024 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định 144-QĐ/TW (Quy định 144) về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. 

Chính phủ quy định về hoạt động thông tin cơ sở

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 49/2024/NĐ-CP (Nghị định 49/2024) quy định về hoạt động thông tin cơ sở. Nghị định 49/2024 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Miễn nhiệm viên chức quản lý để cấp dưới xảy ra tham nhũng, tiêu cực

Ngày 7/12/2023 Chính phủ ban hành Nghị định 85/2023/NĐ-CP (Nghị định 85) sửa đổi một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2023 về tuyển dụng và quản lý viên chức.

 

Cho thôi giữ chức vụ đối với viên chức quản lý có trên 50% phiếu tín nhiệm thấp

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 7/12/2023 (Nghị định 85) sửa đổi một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2023 về tuyển dụng và quản lý viên chức. Trong đó, Chính phủ quy định xem xét từ chức đối với viên chức quản lý được thực hiện trong trường hợp có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định. 

Viên chức quản lý có thể được bổ nhiệm lại với số lần không hạn chế

Ngày 7 tháng 12 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 7/12/2023 (Nghị định 85) về sửa đổi một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP (Nghị định 115) về tuyển dụng và quản lý viên chức, trong đó quy định viên chức quản lý có thể được bổ nhiệm lại với số lần không hạn chế để giữ một chức vụ quản lý, trừ trường hợp có quy định khác của Đảng hoặc của pháp luật chuyên ngành. 

Quốc hội chính thức thông qua Luật Căn cước

Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào sáng ngày 27/11/2023 gồm 7 chương, 46 điều. Luật Căn cước có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024, thay thế cho Luật Căn cước công dân năm 2014.

Một số điểm mới về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2023/NĐ-CP (Nghị định 71) sửa đổi các quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC). Nghị định 71 có hiệu lực kể từ ngày 20/9/2023. 

Chính thức bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu từ ngày 15/8/2023

Ngày 24 tháng 6 năm 2023 Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Luật này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2023.

TUYEN TRUYEN PHAP LUAT
Thủ tục hành chính

TƯ VẤN

Tư vấn tiêm các loại vắc xin:
  02513.899.580 hoặc 02513.846.680
 Tư vấn khám sức khỏe:
  02513.834.493-141
• Tư vấn Quan trắc môi trường - Lấy mẫu nước: 
  02513.835.672-131
• Tư vấn sức khỏe sinh sản:
  02513.942.461
• Tư vấn xét nghiệm nước
- thực phẩm:
  02518.871.681
• Tư vấn dinh dưỡng:
 02513.840.429
• Tư vấn HIV/AIDS:
  02518.872.322

LIÊN KẾT

Bộ Y tế
Cục Y Tế Dự Phòng
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
CONG THONG TIN TINH DONG NAI
Sở Y Tế Đồng Nai
Chương trình Sức khỏe Việt Nam
Bao Dong Nai
Dự án phòng chống Tăng huyết áp
BAO TIN TUC TTXVN