Quy định về cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong khám bệnh, chữa bệnh

Ngày 09/01/2023, Quốc hội đã thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024, trong đó quy định về cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong khám bệnh, chữa bệnh (KCB).

Đồng Nai ban hành Quy chế mới về thi đua, khen thưởng

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND về Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Quy định danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực y tế

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 440/QĐ-TTg năm 2024 (Quyết định 440) về danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế.

Quy định mới về danh mục bệnh truyền nhiễm phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 10/2024/TT-BYT (Thông tư 10) về danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng và phạm vi phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc. Thông tư 10 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2024, thay thế Thông tư số 38/2017/TT-BYT ngày 17/10/2017.

Tiêu chuẩn xếp hạng và mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hạng các đơn vị sự nghiệp y tế từ 1/7/2024

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 06/2024/TT-BYT (Thông tư 06) quy định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.  

Chính phủ quy định về hoạt động thông tin cơ sở

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 49/2024/NĐ-CP (Nghị định 49/2024) quy định về hoạt động thông tin cơ sở. Nghị định 49/2024 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 142 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ (Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương có quy định riêng).

10 điểm mới của Luật Căn cước có hiệu lực từ ngày 1/7/2024

Luật Căn cước gồm 7 chương 46 điều quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước; thẻ căn cước, căn cước điện tử; giấy chứng nhận căn cước; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Luật này áp dụng đối với công dân Việt Nam; người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trình tự, thủ tục tuyển dụngviên chức từ ngày 12/3/2024

Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định số 168/QĐ-BNV công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 85/2023/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2024. 

Bãi bỏ 42 thủ tục hành chính, quy trình điện tử lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh

Sở Y tế Đồng Nai vừa có văn bản gửi đến các đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về công bố danh mục, quy trình giải quyết thủ tục hành chính được ban hành mới, được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Y tế.

TUYEN TRUYEN PHAP LUAT
Thủ tục hành chính

TƯ VẤN

Tư vấn tiêm các loại vắc xin:
  02513.899.580 hoặc 02513.846.680
 Tư vấn khám sức khỏe:
  02513.834.493-141
• Tư vấn Quan trắc môi trường - Lấy mẫu nước: 
  02513.835.672-131
• Tư vấn sức khỏe sinh sản:
  02513.942.461
• Tư vấn xét nghiệm nước
- thực phẩm:
  02518.871.681
• Tư vấn dinh dưỡng:
 02513.840.429
• Tư vấn HIV/AIDS:
  02518.872.322

LIÊN KẾT

Bộ Y tế
Cục Y Tế Dự Phòng
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
CONG THONG TIN TINH DONG NAI
Sở Y Tế Đồng Nai
Chương trình Sức khỏe Việt Nam
Bao Dong Nai
Dự án phòng chống Tăng huyết áp
BAO TIN TUC TTXVN