Nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai đang thực hiện quan trắc môi trường lao động:

Đo bụi lơ lửng trong không khí.

Đo hơi khí (hoá chất) môi trường xung quanh.

Đo tiếng ồn.

Đo vi khí hậu (nhiệt độ, ẩm độ, tốc độ gió, bức xạ nhiệt).

Đo điện từ trường tần số công nghiệp.

Share with friends

TUYEN TRUYEN PHAP LUAT
Thủ tục hành chính

TƯ VẤN

Tư vấn tiêm các loại vắc xin:
  02513.899.580 hoặc 02513.846.680
 Tư vấn khám sức khỏe:
  02513.834.493-141
• Tư vấn Quan trắc môi trường - Lấy mẫu nước: 
  02513.835.672-131
• Tư vấn sức khỏe sinh sản:
  02513.942.461
• Tư vấn xét nghiệm nước
- thực phẩm:
  02518.871.681
• Tư vấn dinh dưỡng:
 02513.840.429
• Tư vấn HIV/AIDS:
  02518.872.322

LIÊN KẾT

Bộ Y tế
Cục Y Tế Dự Phòng
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
CONG THONG TIN TINH DONG NAI
Sở Y Tế Đồng Nai
Chương trình Sức khỏe Việt Nam
Bao Dong Nai
Dự án phòng chống Tăng huyết áp
BAO TIN TUC TTXVN