Miễn nhiệm viên chức quản lý để cấp dưới xảy ra tham nhũng, tiêu cực

Ngày 7/12/2023 Chính phủ ban hành Nghị định 85/2023/NĐ-CP (Nghị định 85) sửa đổi một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2023 về tuyển dụng và quản lý viên chức.

 

Cho thôi giữ chức vụ đối với viên chức quản lý có trên 50% phiếu tín nhiệm thấp

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 7/12/2023 (Nghị định 85) sửa đổi một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2023 về tuyển dụng và quản lý viên chức. Trong đó, Chính phủ quy định xem xét từ chức đối với viên chức quản lý được thực hiện trong trường hợp có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định. 

Viên chức quản lý có thể được bổ nhiệm lại với số lần không hạn chế

Ngày 7 tháng 12 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 7/12/2023 (Nghị định 85) về sửa đổi một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP (Nghị định 115) về tuyển dụng và quản lý viên chức, trong đó quy định viên chức quản lý có thể được bổ nhiệm lại với số lần không hạn chế để giữ một chức vụ quản lý, trừ trường hợp có quy định khác của Đảng hoặc của pháp luật chuyên ngành. 

Quốc hội chính thức thông qua Luật Căn cước

Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào sáng ngày 27/11/2023 gồm 7 chương, 46 điều. Luật Căn cước có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024, thay thế cho Luật Căn cước công dân năm 2014.

Một số điểm mới về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2023/NĐ-CP (Nghị định 71) sửa đổi các quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC). Nghị định 71 có hiệu lực kể từ ngày 20/9/2023. 

Chính thức bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu từ ngày 15/8/2023

Ngày 24 tháng 6 năm 2023 Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Luật này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2023.

Nhiều điểm mới đáng chú ý trong Luật Đấu thầu sửa đổi 2023

Ngày 23/6/2023, Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (Luật Đấu thầu 2023). Theo đó, Luật Đấu thầu năm 2023 gồm 10 Chương, 96 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024. Trong đó có một số điểm mới đáng chú ý như sau:

Quy định về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của đảng viên, tổ chức đảng bị kỷ luật oan

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 117-QĐ/TW (Quy định 117) về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức Đảng, đảng viên bị kỷ luật oan. Quy định này có 4 chương và 15 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/8/2023.

Từ ngày 01/10/2023 bãi bỏ toàn bộ 10 Thông tư về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

Ngày 08/8/2023, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 12/2023/TT-BNV bãi bỏ một số Thông tư ban hành quy định tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2023.

Các biện pháp xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành Quy định 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, thay thế Quy định số 205-QĐ-TW ngày 23/9/2019.
Quy định 114-QĐ/TW có hiệu lực kể từ ngày 11/7/2023.

TUYEN TRUYEN PHAP LUAT
Thủ tục hành chính

TƯ VẤN

Tư vấn tiêm các loại vắc xin:
  02513.899.580 hoặc 02513.846.680
 Tư vấn khám sức khỏe:
  02513.834.493-141
• Tư vấn Quan trắc môi trường - Lấy mẫu nước: 
  02513.835.672-131
• Tư vấn sức khỏe sinh sản:
  02513.942.461
• Tư vấn xét nghiệm nước
- thực phẩm:
  02518.871.681
• Tư vấn dinh dưỡng:
 02513.840.429
• Tư vấn HIV/AIDS:
  02518.872.322

LIÊN KẾT

Bộ Y tế
TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19
Cục Y Tế Dự Phòng
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
CONG THONG TIN TINH DONG NAI
Sở Y Tế Đồng Nai
Chương trình Sức khỏe Việt Nam
Bao Dong Nai
Dự án phòng chống Tăng huyết áp
BAO TIN TUC TTXVN