Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần nhận diện và phòng, chống hành vi tham nhũng, tiêu cực

Ngày 01/8/2022, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã ban hành Hướng dẫn 25-HD/BCĐTW hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực theo Quy định 32-QĐ/TW ngày 16/9/2021. 

Tháo gỡ tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế hiện nay

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 07/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế. Nghị định có hiệu lực từ ngày 03/3/2023.

Bắt buộc kiểm định chất lượng đầu vào công chức từ ngày 10/4/2023

Ngày 21/02/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 06/2023/NĐ-CP Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/4/2023.

Nghiêm cấm cán bộ, công chức viên chức sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc

Ngày 14-6-2019, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2020.

COVID-19 là bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội kể từ ngày 1/4/2023

Ngày 09/02/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 02/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ Y tế quy định về Bệnh nghề nghiệp (BNN) được hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH).

Quy định của pháp luật Việt Nam về hiến mô, bộ phận cơ thể người

Ngày 29 - 11 - 2006 Quốc hội khóa XI thông qua Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác. Luật có hiệu lực từ ngày 01 - 7 -2007. 

Các chế tài xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Tiếp cận thông tin

Ngày 06-4-2016, kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Tiếp cận thông tin. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2018. 

Một số quy định mới về Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Ngày 31/12/2022 Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 18/2022/TT-BYT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế đã kéo theo loạt thay đổi về Giấy chứng nhận (GCN) nghỉ việc hưởng BHXH. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2023, trong đó quy định một số nội dung chi tiết như sau:

Nguyên tắc xác định vị trí việc làm trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 31-12-2022 Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 12/2022/TT-BNV hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15-02-2023.

Tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động từ ngày 01/3/2023

Ngày 30/11/2022, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 24/2022/TT-BLĐTBXH quy định về bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại.  

TUYEN TRUYEN PHAP LUAT
Thủ tục hành chính

TƯ VẤN

Tư vấn tiêm các loại vắc xin:
  02513.899.580 hoặc 02513.846.680
 Tư vấn khám sức khỏe:
  02513.834.493-141
 Tư vấn Quan trắc môi trường - Lấy mẫu nước: 
  02513.835.672-131
 Tư vấn sức khỏe sinh sản:
  02513.942.461
Tư vấn xét nghiệm nước
- thực phẩm:
  02518.871.681
Tư vấn dinh dưỡng:
 02513.840.429
 Tư vấn HIV/AIDS:
  02518.872.322

LIÊN KẾT

Bộ Y tế
TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19
Cục Y Tế Dự Phòng
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
CONG THONG TIN TINH DONG NAI
Sở Y Tế Đồng Nai
Chương trình Sức khỏe Việt Nam
Bao Dong Nai
Dự án phòng chống Tăng huyết áp
BAO TIN TUC TTXVN