Một số Luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội XV

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội XV đã thông qua một số Luật mới, cụ thể như sau: 

Những chính sách mới về lương hưu, tuổi nghỉ hưu năm 2023 cần biết

Năm 2023, nhiều chính sách mới về lương hưu, tuổi nghỉ hưu, mức đóng vào quỹ hưu trí … được áp dụng. Người lao động và đối tượng hưu trí rất cần nắm được các quy định này.

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11: Ngành Y tế Đồng Nai tích cực tuyền truyền phổ biến pháp luật cho công chức, viên chức, người lao động

Tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam (ngày 20-6-2012) đã thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và thống nhất lấy ngày 9-11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước CHXHCN VN, được quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2013. Với mục tiêu tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho nhân dân. 

Bộ Tư pháp bãi bỏ 3 văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 25-10-2022 Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BTP về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành. Cụ thể, bãi bỏ toàn bộ các thông tư sau đây:

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Ngày 21-10-2022, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Chỉ thị số 17-CT/TW về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ điện thoại thông minh

Ngày 28/10/2022, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2035. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/12/2022. Trong đó, quy định hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Những điểm mới trong Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật Đảng viên vi phạm

Ngày 06/7/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm thay thế Quy định số 07 ngày 28/8/2018 về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và Quy định số 102 ngày 15/11/2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 06/7/2022, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, thay thế Quy định số 07-QĐi/TW, về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và Quy định số 102-QĐ/TW, về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm của Bộ Chính trị khóa XII.

Các trường hợp được từ chối tiếp công dân

Tiếp công dân là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức tiếp nhận, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân liên quan đến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật để có các biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời. 
12

DIEU TRI F0 TAI NHA
Thủ tục hành chính
TUYEN TRUYEN PHAP LUAT

TƯ VẤN

Tư vấn tiêm các loại vắc xin:
  02513.899.580 hoặc 02513.846.680
 Tư vấn khám sức khỏe:
  02513.834.493-141
 Tư vấn Quan trắc môi trường - Lấy mẫu nước: 
  02513.835.672-131
 Tư vấn sức khỏe sinh sản:
  02513.942.461
Tư vấn xét nghiệm nước
- thực phẩm:
  02518.871.681
Tư vấn dinh dưỡng:
 02513.840.429
 Tư vấn HIV/AIDS:
  02518.872.322

LIÊN KẾT

Bộ Y tế
TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19
Cục Y Tế Dự Phòng
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
CONG THONG TIN TINH DONG NAI
Sở Y Tế Đồng Nai
Chương trình Sức khỏe Việt Nam
Bao Dong Nai
BAO TIN TUC TTXVN