Tải về:

1. HDSD_AnToanCOVID19_Dashboard.pdf Hướng dẫn Sử dụng App An Toàn COVID-19

2. HDSD_AnToanCOVID19_DangKyTaiKhoanApp.pdf Hướng dẫn Đăng ký tài khoản để đăng nhập sử dụng App An Toàn COVID-19

3. HDSD_App_AnToanCOVID19_TruongHoc_1605769858.pdf Hướng dẫn Nhận tài khoản và sử dụng ứng dụng "An Toàn COVID-19" dành cho thiết bị di động Android và iOS (Cấp Trường)

4. HDSD_App_AnToanCOVID19_TruongHoc_V1.0_20201021.pdf Hướng dẫn sử dụng "DASHBOARD" và "THỐNG KÊ TIÊU CHÍ" trên trang "AN TOÀN COVID-19"

https://antoancovid.vn/

 

 

Share with friends

TUYEN TRUYEN PHAP LUAT
Thủ tục hành chính

TƯ VẤN

Tư vấn tiêm các loại vắc xin:
  02513.899.580 hoặc 02513.846.680
 Tư vấn khám sức khỏe:
  02513.834.493-141
• Tư vấn Quan trắc môi trường - Lấy mẫu nước: 
  02513.835.672-131
• Tư vấn sức khỏe sinh sản:
  02513.942.461
• Tư vấn xét nghiệm nước
- thực phẩm:
  02518.871.681
• Tư vấn dinh dưỡng:
 02513.840.429
• Tư vấn HIV/AIDS:
  02518.872.322

LIÊN KẾT

Bộ Y tế
Cục Y Tế Dự Phòng
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
CONG THONG TIN TINH DONG NAI
Sở Y Tế Đồng Nai
Chương trình Sức khỏe Việt Nam
Bao Dong Nai
Dự án phòng chống Tăng huyết áp
BAO TIN TUC TTXVN